Advokát radí: Jak vyřešit přístup ze sousedního pozemku k vaší nemovitosti

Vlastníte budovu, na které je nezbytné provést udržovací či dokonce zabezpečovací práce, přičemž provedení těchto prací je možné pouze ze sousedních pozemků či staveb? Dostali jste se v důsledku sporů se sousedem do patové situace, neboť soused vám k vašim nemovitým věcem odepřel nezbytný přístup?

(Zdroj: Profimedia.com)

Za splnění dalších zákonných podmínek vám může pomoci stavební úřad.

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

Stavební úřad má pravomoc uložit vašemu sousedovi postupem dle ust. § 141 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) povinnost, aby vám provedení takových prací umožnil.

Dle citovaného ustanovení mimo jiné platí, že pro vytvoření podmínek k provedení nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav nebo udržovacích prací může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická práva (nebo jiná věcná práva) k sousedním pozemkům či stavbám na nich, povinnost umožnit provedení prací ze svých pozemků nebo staveb.

Podmínkou pro to, aby vašemu sousedovi bylo umožnění prací uloženo stavebním úřadem, je prokázání, že mezi vámi nebylo možné dospět k dohodě. Současně musí existovat veřejný zájem na vydání takového rozhodnutí (v souladu s ust. § 132 odst. 5 stavebního zákona), což musí stavební úřad posoudit a ve svém rozhodnutí dostatečně odůvodnit.

Účastníkem takového řízení je jednak ten, v jehož prospěch má být povinnost uložena, jednak ten, z jehož pozemku (nebo stavby) mají být práce prováděny.

Stavební úřad musí ve svém rozhodnutí vymezit, jaké konkrétní práce lze provádět, v jakém rozsahu lze sousedův pozemek využít (vymezit konkrétní prostor, který je možné využít), stanovit období, ve kterém je využití povoleno, specifikovat míru využití zatíženého pozemku (zda jde pouze o vstup osob, nebo je možné na pozemek vjíždět, zda je možné postavit lešení, skládat materiál atd.); stavební úřad je tedy povinen omezit provádění prací rozsahem i časem.

Pokud v takovém řízení uspějete a vašemu sousedovi bude uložena povinnost umožnit vám udržovací práce, máte však přímo za zákona povinnost dbát, aby provádění prací co nejméně rušilo souseda při užívání jeho pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly takové škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací jste pak povinen uvést sousední pozemek (či stavbu) do předchozího stavu. V případě, že svojí činností sousedovi způsobíte škodu, budete povinen mu ji uhradit.

Zateplení budovy

Shora označené závěry však neplatí, pokud byste potřebovali ze sousedního pozemku vaši budovu například zateplit.

Zateplení zdi, která se nachází na samé hranici dvou pozemků tak, že by vaše budova po zateplení zasahovala nad pozemek vašeho souseda, by totiž znamenalo trvalé omezení souseda. Rozšíření stěny do prostoru nad sousedním pozemkem by bylo neúměrným zásahem do vlastnického práva souseda, neboť za součást pozemku je třeba považovat i vzdušný prostor nad tímto pozemkem, a i tento prostor náleží vlastníku pozemku.

Nejvyšší soud (ve věci spis. zn. 22 Cdo 1000/2010) konstatoval, že zasahovat částmi stavby (tedy také zateplením zdi) do prostoru nad sousedním pozemkem bez právního důvodu není přípustné. Vlastnické právo k pozemku totiž zahrnuje i prostor nad jeho povrchem. To platí vždy tehdy, jestliže předmětem sporu není užívání vzdušného prostoru v takové výšce, která již fakticky není v moci vlastníka pozemku. Z toho tedy vyplývá, že nelze vyhovět ani žádosti o umožnění vstupu na sousední pozemek za účelem realizace takového záměru.

Nezbytný přístup k pozemku nebo stavbě

Od shora popsané situace je třeba odlišit stav, kdy na svůj pozemek (ke své budově) nemáte přístup vůbec.

Dle ust. § 170 odst. 2 stavebního zákona lze totiž rozhodnutím stavebního úřadu právo k pozemku nebo stavbě dokonce také odejmout (vyvlastněním) nebo omezit (zřízením věcného břemene) tehdy, je-li nezbytné vytvořit podmínky pro nezbytný přístup, či pro řádné užívání stavby anebo příjezd k pozemku nebo stavbě.

Stavební úřad tak může svým rozhodnutím (za splnění dalších zákonných podmínek) také zřídit věcné břemeno, kterým vám bude založeno právo užívat sousední pozemek k chůzi nebo k jízdě. Podmínky postupu správního orgánu jsou pro tento případ upraveny v zák.č.: 184/2006 Sb., o vyvlastnění.

Takový postup je možný jen tehdy, pokud stavební úřad dospěje k závěru, že přístup k vaší nemovité věci není zajištěn jinak, zejména dohodou účastníků nebo např. veřejně přístupnou účelovou komunikací.

JUDr. Pavlína Uhlířová, Ph.D., advokátka

Advokát radí: Jak vyřešit přístup ze sousedního pozemku k vaší nemovitosti
Advokát radí: Jak vyřešit přístup ze sousedního pozemku k vaší nemovitosti (Zdroj: archiv JUDr. Pavlíny Uhlířové, Ph.D.)

Advokát, specializující se na mezinárodní právo soukromé a obchodní, právo stavební a správní. Poskytuje dlouhodobě právní pomoc v oblasti stavebního práva především stavebním úřadům ve všech oblastech jejich činnosti.
WEB: www.pravnizastupce.cz
E: uhlirova@pravnizastupce.cz
T: +420 731 037 288

Publikováno: 30.10.2019

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

ČTĚTE DÁLE

Měníte dodavatele plynu? Jak postupovat krok za krokem
Měníte dodavatele plynu? Jak postupovat krok za krokem

Finance a bydlení

Změnou dodavatele můžeme ušetřit i tisíce ročně, přesto se k ní mnoho lidí zdráhá přistoupit. Bojí se složitého papírování i ztraceného času na pobočkách. Nic z toho nehrozí. Přinášíme vám rady, jak nejefektivněji změnit dodavatele krok za krokem.

České domácnosti nepatří k energeticky nejúspornějším. Kdo je horší než my a co nás stojí nejvíc?
České domácnosti nepatří k energeticky nejúspornějším. Kdo je horší než my a co nás stojí nejvíc?

Finance a bydlení

Ceny energií jsou jako na houpačce. Rekordní růsty střídají mírné propady, nicméně energie jsou na historických maximech a ukazuje se, že jako národ nejsme zrovna nejúspornější. Jak jsme na tom v porovnání s ostatními státy EU a co nás stojí nejvíc?

Dopřejte si nábytek, po kterém toužíte. Poradíme, jak na to
Dopřejte si nábytek, po kterém toužíte. Poradíme, jak na to

Finance a bydlení

Stěhujete se nebo jen modernizujete ložnici? Odolat krásnému nábytku může být těžké, i když si ho zrovna nemůžete dovolit. Poradíme vám, jak nákup nového nábytku po finanční stránce zvládnout.

Co všechno musí obsahovat nájemní smlouva? Na tohle nezapomeňte
Co všechno musí obsahovat nájemní smlouva? Na tohle nezapomeňte

Finance a bydlení

Než začnete pronajímat vaši nemovitost, měli byste si pořádně nastudovat, jak má vypadat nájemní smlouva, tím si v budoucnu můžete ušetřit nejen starosti, ale také nejrůznější komplikace. Pravidlo dvakrát měř, jednou řež v tomhle odvětví platí obzvlášť.

Majitelé, trápí vás padající sníh ze střechy? Pojistěte se!
Majitelé, trápí vás padající sníh ze střechy? Pojistěte se!

Finance a bydlení

Bloky padajícího sněhu a odlamující se rampouchy z okrajů střech devastují nejen auta, ale mnohdy způsobují i vážné úrazy chodcům včetně malých dětí. Škody pak v těchto případech stoupají do výší i několika desítek milionů korun. Zmírnit důsledky je ale možné vhodným pojištěním. Majitelé domů mohou pro tyto případy využít pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě. Majitelům aut naopak pomůže havarijní pojištění.

Myslete na rizika. Pojištění domu a domácnosti se vyplatí
Myslete na rizika. Pojištění domu a domácnosti se vyplatí

Finance a bydlení

Pro mnohé z nás je dům či byt symbolem klidného zázemí. Místa, kam se rádi vracíme a v těžších dnech hledáme útočiště. Aby domov plnil své funkce, investujeme do jeho zvelebování. Zapomínat bychom ale neměli na jeho ochranu vhodným pojištěním.

Stěhujete se nebo přepisujete byt či dům? Nezapomeňte přitom na energie
Stěhujete se nebo přepisujete byt či dům? Nezapomeňte přitom na energie

Finance a bydlení

Při stěhování nebo převzetí nemovitosti mívá člověk obvykle starostí nad hlavu. Správně provedený přepis energií pro něj často bývá to poslední, nač myslí. A přesto – pokud ho provedete správně, může vám v budoucnu ušetřit spoustu práce i starostí. Ovšem ne vždy jde přechod k jinému dodavateli hladce. Ve změně může bránit současná smlouva o dodávkách energií, proces ale může zkomplikovat i stávající dodavatel nebo administrativní a jiná pochybení. Na co si především dávat pozor? A co dělat, pokud nedojde ke změně dodavatele a zároveň už skončí smlouva s původním dodavatelem?

Hypoteční desatero: Jak najít a poznat dobrého hypotečního poradce
Hypoteční desatero: Jak najít a poznat dobrého hypotečního poradce

Finance a bydlení

Situace okolo hypoték je v posledních měsících tak nepřehledná, jako tomu už řadu let nebylo. Zpřísnění podmínek ČNB, rostoucí ceny nemovitostí, rekordní úrokové sazby a také velmi nepředvídatelný další vývoj. To všechno jsou důvody, proč dobří hypoteční poradci rostou na ceně. Jak ale takového poradce najít a poznat?

Pronajímáte byt? Pozor na tuhle maličkost ve smlouvě
Pronajímáte byt? Pozor na tuhle maličkost ve smlouvě

Finance a bydlení

Pronajímáte nemovitost? Dejte pozor na to, co máte ve smlouvě i jakou smlouvu použijete. Mohlo by vás to stát nemalé peníze i problémy. Co konkrétně si dobře pohlídat? Místo a způsob doručení písemnosti. Proč?

Jak postupovat při převodu hypotéky na jinou osobu?
Jak postupovat při převodu hypotéky na jinou osobu?

Finance a bydlení

Převedení hypotéky na jinou osobu popřípadě nemovitost? Ano, jde to, ale... Zjistěte, za jakých podmínek je to možné a čeho se vyvarovat.

Češi si drží svou pověst „chalupářů“ a nově utrácejí peníze také za víkendové apartmány
Češi si drží svou pověst „chalupářů“ a nově utrácejí peníze také za víkendové apartmány

Finance a bydlení

Životní úroveň v ČR podle celé řady ukazatelů roste. Zprávy uvádějí, že Češi mají stále větší zájem o nadstandardní bydlení, 73 % obyvatel disponuje víkendovým bydlením typu chata či chalupa a zájem roste i o jiné nadstandardní nemovitosti.

Hypoteční desatero: Krátká vs. dlouhá. Jakou délku fixace zvolit?
Hypoteční desatero: Krátká vs. dlouhá. Jakou délku fixace zvolit?

Finance a bydlení

Podle odhadů budou v blízké době končit levné hypotéky zhruba 50 tisícům lidí. Pokud se řadíte mezi ně, bude vás čekat rozhodnutí, co dál. Zafixovat jen na pár let, nebo zvolit raději dlouhou fixaci? Rozhodnutí to není jednoduché, proto jsme se právě na délky fixací zaměřili v novém díle naší hypoteční poradny.