Zateplení fasády a střechy

Zateplení brání nejen tepelným únikům v zimě, ale také přehřívání interiéru v horkých dnech. K největším únikům tepla dochází u nezateplených objektů střechou a stěnami. Se správně zvolenou a provedenou izolací je možné dosáhnout příjemného mikroklimatu v celém domě, protože podstatně snižuje tepelné výkyvy obytných prostor pod střechou v zimních, ale také v letních měsících.

(Zdroj: Isover)

Může se jednat až o desetitisíce korun ročně, které při zateplení domu za topení a chlazení ušetříte. Velké rozdíly v komfortu bydlení v létě i v zimě pocítíte zvláště u starších dosud nezateplených domů. Novostavby se již zateplují automaticky. Obecně lze říct, že střechou utíká 25–30 % tepla, stěnami 24–40 %, další již menší úniky zaznamenáváme u oken, dveří či podlahy.

Náklady na vytápění lze ale zateplením snížit až na desetinu. Kromě optimální tloušťky izolace je potřeba správně navrhnout i stavební detaily bez tepelných mostů a vybrat vhodný zdroj tepla. To nám zajistí úspory nákladů na vytápění po celou dobu života našeho domu, a to v případě novostavby i rekonstrukce.

Zateplení fasády a střechy
Zateplení fasády a střechy (Zdroj: Isover)

Zateplení fasády

Odborníci doporučují volit ucelený certifikovaný zateplovací systém od jedné firmy skládající se z izolace, lepidla, perlinky… I laik by si proto měl vybrat, jaký systém bude provádět a jaké materiály je možno v tomto systému použít. Systém má název nejčastěji dle dodavatelů omítkovin tj. například Weber, Baumit, STO apod.

Výrobce zateplovacího systému je povinen celé zateplení komplikovaně odzkoušet, aby desítky let spolehlivě fungovalo. Také má vždy na svých internetových stránkách ke stažení technologický postup montáže, který je třeba dodržet, aby fungoval i u vás.

Čím izolovat?

První krokem je samozřejmě volba vhodného izolantu a jeho tloušťky, což zní jako banální záležitost, ale i v tomto realizační firmy pohříchu často chybují. Důležité kritérium je difuzní propustnost tepelné izolace, například klasický polystyren má poměrně vysoký difuzní odpor, proto někteří odborníci doporučují na starší cihlové domy použití nejlépe polystyrenu perforovaného, případně minerální vaty.

Kontaktní zateplení běžným polystyrenem nebo minerální vatou se smí provádět na stěny s dlouhodobou maximální vlhkostí 5 %, pokud je vlhkost vyšší, maximálně 10 %, musí se již použít speciální systémy, například s děrovaným polystyrenem ETICS weber therm clima E nebo Baumit Open. Už z toho vyplývá, že návrh zateplení není úplně jednoduchý a je rozumné se poradit s odborníky, aby systém spolehlivě dlouhodobě fungovat.

Zateplení fasády a střechy
Zateplení fasády a střechy (Zdroj: Isover)

Co se tloušťky izolantu týče – pokud se hodláte s nově zateplenou stěnou dostat na normou požadované hodnoty novostavby, čili U = 0,30 W/m2K, počítejte s tloušťkou izolantu kolem 12 centimetrů.

Jednoduchý výpočet potřebné tloušťky si můžete udělat i sami pomocí starších vzorců. Jestliže součinitel prostupu tepla U je přibližně převrácená hodnota tepelného odporu R, který se vypočítá jako tloušťka zdiva (v metrech) lomená součinitelem tepelné vodivosti lambda, stačí dosadit převrácenou hodnotu požadované hodnoty U, doplnit součinitel tepelné vodivosti a vyjde požadovaná tloušťka materiálu.

Ve výsledku ale vždy záleží na konkrétní skladbě materiálů, ploše a členitosti fasády. Proto existují speciální kalkulačky, které cenu spočítají za vás. Patří k nim např. kalkulátor Weber, kde během pěti kroků vyberete druh zateplení, zadáte potřebné parametry, zvolíte barvu, a nakonec získáte soupis potřebného materiálu i s cenami. A pokud chcete, můžete výrobky rovnou objednat.

Zateplení fasády a střechy
Zateplení fasády a střechy (Zdroj: Isover)

Zateplení podkroví

Nejčastějším důvodem pro zateplení šikmé střechy bývá využití podkroví k obývání. Tento fakt vedl již v minulosti k řadě rekonstrukcí starých podkroví a v dnešní době se takto využívá podkroví již prakticky v každé novostavbě.

Před vlastní realizací je velmi důležitý správný návrh střešní konstrukce. Nejlepší variantou je detailní rozpracování návrhu přímo v projektové dokumentaci. To často vyjasní i celou řadu detailů, které by jinak mohly v budoucnu způsobit složitější problémy k řešení přímo na stavbě.

Zateplení fasády a střechy
Zateplení fasády a střechy (Zdroj: Isover)

Tloušťka izolace

Zásadní otázkou, na kterou téměř všichni investoři hledají při plánování stavby či rekonstrukce odpověď, je ideální tloušťka a druh použité tepelné izolace. V závislosti na použitém materiálu jsou v dnešní době optimální tloušťky tepelné izolace do šikmé střechy na úrovni 300 mm.

Někteří investoři ale raději sáhnou po tloušťkách ještě vyšších. Důvodů může být více. Buď se v projektu počítá s méně kvalitním izolačním materiálem, nebo naopak se jedná o tzv. pasivní stavbu, kde se tloušťky izolace v šikmé střeše často blíží i k 500 mm. V některých případech se vyšší tloušťkou tepelné izolace také kompenzují tepelné mosty vzniklé vlivem konstrukce krovu (nejčastěji vlivem krokví).

Zateplení fasády a střechy
Zateplení fasády a střechy (Zdroj: Isover)

Zateplení šikmé střechy u novostaveb

U novostaveb je návrh skladby šikmé střechy většinou jednodušší, jelikož již v rámci projektu si můžeme zvolit buď nadkrokevní izolaci, či klasické zateplení mezi a pod krokvemi, případně jejich kombinaci. Při výběru nejsme v zásadě téměř nijak omezeni. Nejčastěji se volí skladba v tomto složení (směrem od exteriéru):

 • Střešní krytina (například betonové tašky)
 • Latě (nejčastěji 40/60 mm)
 • Kontralatě (nejčastěji 40/60 mm – pro sklony nad 25° stačí větraná mezera 40 mm)
 • Doplňková hydroizolace (například Tyvek Soft)
 • Tepelná izolace mezi krokvemi (například ISOVER Unirol Profi, nejčastěji v tl. 160 mm)
 • Tepelná izolace pod krokvemi (například ISOVER UNI, nejčastěji v tl. 100 mm)
 • Parozábrana či parobrzda (např. ISOVER Vario® XtraSafe)
 • Tepelná izolace pod parozábranou (například ISOVER UNI, nejčastěji v tl. 40 mm)
 • Sádrokartonový rošt
 • Sádrokarton (např. Modrá akustická protipožární deska MA (DF) s unikátní technologií Activ’Air® pro rozklad emisí formaldehydu)
Zateplení fasády a střechy
Zateplení fasády a střechy (Zdroj: Isover)

Zateplení podkroví při rekonstrukci

U rekonstrukcí je situace často složitější. Nejlepším řešením je samozřejmě skladbu šikmé střechy provést stejně jako je u novostaveb. Bohužel velmi často je u starších staveb na krokvích přímo aplikované bednění, na něm asfaltová lepenka a vrchní krytina. V jiné, také často používané variantě jsou latě a finální krytina natlučeny přímo na krokvích bez jakékoliv další větrané mezery či doplňkové hydroizolace.

Pro zabudování nového zateplení je takový původní stav stavby velmi nepříznivý, jelikož dle požadavku ČSN 73 1901 musí být nad tepelnou izolací (pod krytinou) větraná mezera, která v tomto případě chybí. Výměna střešní krytiny se spolu s rekonstrukcí podkrovních místností provádí jen ve velmi ojedinělých případech, takže větranou mezeru je třeba v konstrukci vyčlenit přímo v místě mezi krokvemi. Po té lze skladbu šikmé střechy udělat obdobně jako u novostaveb, tj. aplikovat tepelnou izolaci a následně i další vrstvy dle popisu níže, opět směrem od exteriéru:

 • Stará střešní krytina (například plech, asfaltové šindele atd.)
 • Stará asfaltová lepenka
 • Bednění (většinou stará prkna)
 • Větraná mezera v prostoru krokví (pro sklony nad 25° stačí větraná mezera 40 mm)
 • Doplňková hydroizolace (například Tyvek Soft) či výplet z drátu či provázku
 • Tepelná izolace na zbylou výšku krokví (například ISOVER Unirol Profi, nejčastěji v tl. 100 mm)
 • Tepelná izolace pod krokvemi (například ISOVER UNI, nejčastěji v tl. 160 mm)
 • Parozábrana či parobrzda (např. ISOVER Vario® XtraSafe)
 • Tepelná izolace pod parozábranou (například ISOVER UNI, nejčastěji v tl. 40 mm)
 • Sádrokartonový rošt
 • Sádrokarton (např. Modrá akustická protipožární deska MA (DF) s unikátní technologií Activ’Air® pro rozklad emisí formaldehydu)

Publikováno: 15.10.2021, Autor: 18.10.2021 10:30 | autor: Z dostupných zdrojů vytvořila redakce

ČTĚTE DÁLE

Křídové barvy přemění starou kuchyň na novou ve stylu Provence
Křídové barvy přemění starou kuchyň na novou ve stylu Provence

Rekonstrukce

Jestliže jsme se rozhodli pro renovaci staré kuchyně, malování kuchyňských skřínek je pro nás ideální volbou. Za minimální náklady získáme novou kuchyň.

Zelenou střechu pořídíte z dotací. Hodí se na novostavby i rekonstrukce
Zelenou střechu pořídíte z dotací. Hodí se na novostavby i rekonstrukce

Rekonstrukce

Zelené střechy se díky svým zajímavým vlastnostem dostávají do popředí zájmu. Krom toho, že mají výborné tepelně izolační vlastnosti a přispívají tak k tepelnému komfortu uvnitř domů, zlepšují klima měst, zadržují srážkovou vodu i prachové částice a prodlužují životnost střechy. Nově je lze hradit z programu Nová zelená úsporám.

Jednoduše hravé podkroví
Jednoduše hravé podkroví

Rekonstrukce

Jednoduché tvary, přírodní materiály a potlačená barevnost charakterizují proměnu podkroví ve vzdušný a moderní interiér.

Jak ušetřit při rekonstrukci domu
Jak ušetřit při rekonstrukci domu

Rekonstrukce

Rekonstrukce je náročná nejen realizačně, ale hlavně finančně, zvlášť v dnešní době, kdy rekordně rostou ceny stavebních a izolačních materiálů. I tak je stále investice do vlastního bydlení tím nejlepším způsobem, jak uložit peníze a v dlouhodobém horizontu se vždy vyplatí.

Vyplatí se rekonstrukce starého domu? Finančně určitě ne
Vyplatí se rekonstrukce starého domu? Finančně určitě ne

Rekonstrukce

Koupě starého domu staví nové majitele před otázku, zda ho zrekonstruovat, nebo raději zbourat a postavit nový, zcela podle svých představ. Z finančního hlediska se určitě vyplatí druhá varianta. Rekonstrukcí ale zachováte část historie a neopakovatelnou atmosféru starého domu. V rozhodování vám pomůže poznat skutečný stav stavby a rozsah nutných oprav.

Vyhněte se zbytečným chybám při rekonstrukci! Víme, které to jsou
Vyhněte se zbytečným chybám při rekonstrukci! Víme, které to jsou

Rekonstrukce

Je jedno, jestli plánujete rekonstrukci domu či bytu. V obou případech můžete udělat některé chyby, které vám zkazí nejen náladu, ale leckdy zatíží i vaši peněženku. Přečtěte si, kdy nejčastěji zapálení majitelé nemovitostí v touze po lepším bydlení chybují.

Velká proměna domu za minimum peněz a jen za tři týdny? Jde to!
Velká proměna domu za minimum peněz a jen za tři týdny? Jde to!

Rekonstrukce

Před designérkou Lucií Volfovou, která je známá tím, že dokáže za minimum peněz vytvořit originální, krásné interiéry, stál nelehký úkol. V rekordním čase 3 týdnů se měla postarat o návrh nového designu domu a zajistit kompletní realizaci do posledního detailu. Jak se jí to povedlo?

Horská chalupa má zabudovaný krb a saunu s vířivkou
Horská chalupa má zabudovaný krb a saunu s vířivkou

Rekonstrukce

Také vás inspirovaly krásné letní dny a vy jste zatoužili po pobytu na venkově? Možná vás zrovna napadlo, že byste si mohli pořídit chalupu. A třeba právě následující ukázka zrekonstruovaného domku v Krkonoších bude tím správným impulzem k tomu, abyste začali sledovat nabídku realitních kanceláří a po zrealizované koupi se pustili do podobně úspěšné rekonstrukce, jako je tato. A co si budeme povídat – málokterý starý dům, který je na prodej, bývá v ideálním technickém stavu.

Architekti pro sebe zrekonstruovali malý domek. Výsledek vás uchvátí
Architekti pro sebe zrekonstruovali malý domek. Výsledek vás uchvátí

Rekonstrukce

Pro sebe s citem a respektem zrekonstruovali architekti dům v nejznámější brněnské dělnické kolonii. Výsledek rozhodně stojí za vidění jako inspirace, jak k rekonstrukcím historických objektů.

Práci se sádrokartonem zvládne každý
Práci se sádrokartonem zvládne každý

Rekonstrukce

Při rekonstrukci bytu, ale také při budování novostaveb, saháme stále častěji po sádrokartonu. Důvodem, proč stoupá jeho obliba, je nejen jeho nízká cena, ale také jednoduchá montáž. Jak si s ním poradit?

Podívejte se, jak podlaha změnila celý byt
Podívejte se, jak podlaha změnila celý byt

Rekonstrukce

Pojďte se s námi podívat na jednu velmi povedenou proměnu starého domku z televizního pořadu Jak se staví sen. Proměnou prošla kuchyně, obývací pokoj s ložnicí i pokoj pro mladou slečnu.

Jak na rekonstrukci koupelny s omezeným rozpočtem
Jak na rekonstrukci koupelny s omezeným rozpočtem

Rekonstrukce

Asi nikoho nepřekvapí, že rekonstrukce koupelny vyžaduje velkou investici. Podle našich zkušeností se pohybuje od dvě stě až po čtyři sta tisíc (a opravdu luxusní zařízení vás může stát i mnohem víc). Vzhledem k tomu, že se jedná o významný výdaj, doporučujeme prostudovat efektivní nápady na přestavbu koupelny, než dělat chyby a riskovat, že ve finále nebudete spokojeni.