Advokát radí: Koupě pozemku s územním rozhodnutím

Pokud si koupíte pozemek, ke kterému již bylo v minulosti vydáno územní rozhodnutí, je za splnění níže popsaných podmínek možné, že je toto územní rozhodnutí závazné i pro vás.

(Zdroj: Profimedia.cz)

Podle takovéhoto územního rozhodnutí (vydaného vašemu právnímu předchůdci) tedy můžete požádat o vydání stavebního povolení. V takovém případě již stavební úřad neposuzuje, kdo byl žadatelem o původní územní rozhodnutí, ale pouze to, zda je s ním podaná žádost o stavební povolení v souladu. Není tak v prvé řadě na místě, aby stavební úřad požadoval doložení dohody mezi novým a původním vlastníkem o převodu územního rozhodnutí, či dokonce podání nové žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Dle závěrů Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 1 As 73/2011 totiž platí, že územní rozhodnutí je vázáno k pozemku, kterého se týká, a spolu s převodem vlastnického práva k pozemku přechází na jeho nabyvatele. Takovýto výklad je v souladu se zněním ust. § 73 odst. 2 věty poslední správního řádu, dle kterého je každé pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků v tom případě, že je pro práva a povinnosti účastníků určující právo k nemovité věci (jde o rozhodnutí in rem, vztahující se k nemovité věci – pozemku, na který je stavba umisťována, a tento závěr se tak uplatní i ke vztahu ke stavebnímu povolení či kolaudačnímu rozhodnutí).

Podmínky závaznosti územního rozhodnutí

Výše uvedené závěry se použijí samozřejmě pouze tehdy, pokud takové vydané územní rozhodnutí v okamžiku, kdy jste nabyli pozemek, platí.

Pro úplnost tak upozorňujeme, že na základě ust. § 93 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci (nestanoví-li stavební úřad lhůtu delší, nejdéle však 5 let). Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Změna vydaného územního rozhodnutí

Pokud byste měli v úmyslu na daném pozemku postavit něco jiného, než co je zde povoleno původním platným územním rozhodnutím, pak upozorňujeme, že územní rozhodnutí pozbývá platnosti nejen uplynutím lhůty uvedené shora, ale také dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. Je tak možné stavebnímu úřadu oznámit, že od záměru upouštíte. Dnem doručení takového oznámení územní rozhodnutí zanikne a vy můžete podat žádost o vydání nového územního rozhodnutí.

Takový postup není možný tehdy, byla-li realizace záměru již zahájena. Dále není možné upustit pouze od realizace části záměru tehdy, kdy by spolu jednotlivé výroky původního rozhodnutí souvisely. V takovém případě by nebylo možné, aby stavební úřad pouze vzal na vědomí, že žadatelé upouští od části svého záměru (a to ani pro případ, že by záměr nebyl ani částečně realizován). Naopak by bylo nutné, aby se stavební úřad v novém územním rozhodnutí po procesní stránce vypořádal se změnou všech výroků původního územního rozhodnutí – jak těch, které se mění, tak těch, které zůstávají v platnosti.

Postup změny je upraven v ust. § 94 odst. 1 stavebního zákona, podle kterého lze územní rozhodnutí změnit na odůvodněnou žádost oprávněného, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím. Platnost původního územního rozhodnutí není dotčena, pokud není současně výslovně rozhodnuto o změně jeho platnosti podle ust § 93 odst. 3 stavebního zákona.

Nezměněná část původního rozhodnutí musí být jednoznačně oddělitelná a musí řešit umístění určitého záměru komplexně a samostatně tak, aby obstála (a byla způsobilá vyvolat právní účinky) bez nového rozhodnutí (musí být sama o sobě vykonatelná tak, jak odůvodňuje Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp. zn. 5 As 165/2016).

JUDr. Pavlína Uhlířová, Ph.D., advokátka

Advokát radí: Koupě pozemku s územním rozhodnutím
Advokát radí: Koupě pozemku s územním rozhodnutím (Zdroj: archiv JUDr. Pavlíny Uhlířové, Ph.D.)

Advokát, specializující se na mezinárodní právo soukromé a obchodní, právo stavební a správní. Poskytuje dlouhodobě právní pomoc v oblasti stavebního práva především stavebním úřadům ve všech oblastech jejich činnosti.
WEB: www.pravnizastupce.cz
E: uhlirova@pravnizastupce.cz
T: +420 731 037 288

Publikováno: 23.05.2021, Autor: 31.10.2019 5:30

ČTĚTE DÁLE

Magická trasa metra B: Proč Pražané nejvíc chtějí bydlet v jejím okolí?
Magická trasa metra B: Proč Pražané nejvíc chtějí bydlet v jejím okolí?

Reality

Prudký nárůst cen nemovitostí v ČR nezarazila ani téměř rok trvající koronakrize. A podobně tomu je i v dalších státech EU. Analýza nejčastěji hledaných nemovitostí na internetu odhalila zajímavá data, která naznačují, o jaké byty v Praze je největší zájem. A podobný trend se můžeme čekat i v dalších českých městech.

Velká změna u hypoték! Daňový odpočet můžete využít i u chaty či chalupy. Za jakých podmínek?
Velká změna u hypoték! Daňový odpočet můžete využít i u chaty či chalupy. Za jakých podmínek?

Reality

Lidé uvěznění ve městech začali houfně skupovat rekreační chalupy, jejichž cena raketově stoupá. Na tyto nemovitosti si lze vzít hypotéku, ale nebylo možné v daňovém přiznání uplatnit odpočet úroků z úvěru na bydlení. To se nedávným soudním rozhodnutím změnilo. Ale jen za určitých podmínek.

Prodali jste byt? Kupující může do 5 let žádat i statisíce za skryté vady
Prodali jste byt? Kupující může do 5 let žádat i statisíce za skryté vady

Reality

Možná vás překvapí, že i po prodeji nemovitosti zůstáváte odpovědni za případné její skryté vady. Do pěti let po prodeji se na vás může obrátit nový majitel, který zjistil, že daná stavba vykazuje závažné vady, které nebyly při prodeji zřejmé. I když jste o nich neměli tušení a jednali v dobré víře, podle zákona za tyto vady odpovídáte a musíte je zaplatit.

Katastrální mapy
Katastrální mapy

Reality

Katastrální mapa je v odborné terminologii závazným státním mapovým dílem velkého měřítka. Obsahuje body bodového pole, polohopis a popis zobrazující příslušné katastrální území a všechny nemovitosti na něm ležící, což je předmětem katastru nemovitostí. Katastrální mapy se v katastru nemovitostí vyskytují ve třech podobách.

Bydlení v Košířích znamená městský život v souznění s přírodou
Bydlení v Košířích znamená městský život v souznění s přírodou

Reality

Hledáte-li pražskou čtvrť, ve které byste chtěli strávit následující dekády svého života, neměly by vaší pozornosti uniknout Košíře. Tato lokalita v centrální části Prahy 5 nabízí unikátní spojení kosmopolitní atmosféry centra hlavního města a nespočtu outdoorových aktivit ideálních pro zdravý životní styl.

Maison Ořechovka je oceňované bydlení v blízkosti Pražského hradu
Maison Ořechovka je oceňované bydlení v blízkosti Pražského hradu

Reality

Zájem o nemovitosti, ve kterých se snoubí prémiová lokalita, mimořádná kvalita řemeslného zpracování a vybavení od předních českých i zahraničních designérů, v posledních letech mnohonásobně vzrostl. Ukazuje to i příklad projektu MAISON Ořechovka z dílny developerských společností Penta Real Estate a bpd development, jehož výstavba míří do cílové rovinky.

Historické skvosty, které jsou v Čechách na prodej
Historické skvosty, které jsou v Čechách na prodej

Reality

Mezi takové nemovitosti se řadí historické vily v zajímavých lokalitách, ale třeba zámek nebo krásně zrekonstruovaná roubenka. Tím ale výčet luxusních ale opravdu nádherných nemovitostí s jedinečnou atmosférou nekončí. Podívejte se, jaké skvosty se u nás prodávají.

Jak nepřijít peníze při převodu nemovitosti? Advokát, banka, notář či realitka mají různá rizika
Jak nepřijít peníze při převodu nemovitosti? Advokát, banka, notář či realitka mají různá rizika

Reality

Převod nemovitosti je časově náročný, mezi složením peněz a přepisem nemovitosti na nového vlastníka uběhne více než měsíc. Pro tuto přechodnou dobu se využívá úschova peněz u nezávislého a důvěryhodného subjektu. Ale všechny „bezpečné“ způsoby úschovy – tedy u notáře, realitky, v bance, nebo u advokáta – mají jistou míru rizika.

Co všechno obnáší převod nemovitosti?
Co všechno obnáší převod nemovitosti?

Reality

Nemovitost není houska na krámě, při které si vystačíme podáním ruky a předání peněz z ruky do ruky. Nutná je písemná precizně vypracovaná smlouva, podání návrhu na převod nemovitosti na katastrálním úřadě a specifický je i způsob platby. Přečtěte si, jak na převod nemovitosti krok za krokem.

Bydlení na Žižkově jako skvělá volba: Důvodů se najde hned několik
Bydlení na Žižkově jako skvělá volba: Důvodů se najde hned několik

Reality

Život v Praze představuje pro stále větší množství lidí maximální komfort a pohodu. I proto se lidé do hlavního města hrnou. Ostatně dosah služeb, nabídka práce a třeba i dostupnost sportovišť či kulturních akcí je v hlavním městě doslova fantastická. Bydlet lze v mnoha jeho částech, a to jak v centru, tak i na periferii. Výbornou volbu představuje třeba takový Žižkov. Proč? Důvodů je samozřejmě spousta, my se podíváme na ty, které jsou nejznámější.

Realitní trh v Čechách? Žádné slevy a pořadníky lidí ochotných zaplatit vyšší cenu
Realitní trh v Čechách? Žádné slevy a pořadníky lidí ochotných zaplatit vyšší cenu

Reality

Kdo předpokládal, že po koronakrizi dojde ke zlevnění bytů, přepočítal se. Lidé se obávají inflace, a kdo má volné peníze, snaží se je bezpečně investovat mimo jiné i do nemovitostí. Volných bytů na trhu je zoufale málo a netýká se to jen Prahy.

V Čechách jdou zámky na dračku. Pro bohaté peníze nehrají nejdůležitější roli
V Čechách jdou zámky na dračku. Pro bohaté peníze nehrají nejdůležitější roli

Reality

Pandemie koronaviru vyhnala do dosud nevídaných výšin nejen ceny bytů a domů, ale zvýšila i zájem o luxusní nemovitosti. Zatímco za minulého režimu nebyl k velkým historickým budovám přístup, po revoluci jich mnoho změnilo majitele. V minulém roce odstartoval nový boom poptávky po luxusních nemovitostech.