Pochopíme konečně, že epidemie koronaviru je další upozornění na nutnost změny způsobu bytí společnosti?

Jednou, až se naši potomci budou seznamovat v dějepise s událostmi v 21. století, určitě tam nebude chybět zmínka o „době koronavirové“. Je ale otázkou, zda tato skutečnost nastane. Bude-li společnost nadále pokračovat v současném životním stylu, který vede ke stále se prohlubujícímu odklonu od záměru tvůrce Systému Univerza a člověka v něm, naroste kvantita natolik, že dojde ke změně kvality života.

(Zdroj: Arttec.cz)

Jedině změna životního stylu popsaného ve „Třech pilířích“ (potrava, prostředí a pozitivní psychika) povede k postupnému narovnávání a ozdravění. Je také samozřejmé, že je nutno opustit současné dogma podporované vědou – výlučná existence hmoty a zánik osobnosti spolu se zánikem fyzického těla. Pak snad více jedinců pochopí, kdo jsou a kam směřují a přijmou životní styl v souladu se Systémem Univerza.

Arttec, ryze česká firma, se snaží již několik let ve spolupráci s týmem „Svět je jinak“ šířit tyto netradičně získávané informace v rámci programu „Moje koupelna“ a životní styl v souladu s přírodou. K využívání parních lázní, chromoterapiearomaterapie spojené s vodní masáží pro relaxaci, rehabilitaci a obnovu zdravotní rovnováhy mají všechny výrobky zabudované technologie dovolující tyto metody využívat v domácím prostředí. Jsou to metody, které jsou stále ještě považovány za alternativní a klasická medicína je k nim skeptická. Bez aplikace chemických léčivých prostředků si nedovede nápravu zdravotní rovnováhy představit. Vědu nepřesvědčí ani to, že umění holistického léčení využívali již staří Egypťané a Číňané.

Nemusíte být nešťastní, že v současné situaci je z moci úřední kvůli epidemii koronaviru omezován či úplně zastaven provoz zařízení fitness center, poskytování služeb v oblasti balneologie a dalších zařízení sloužících k relaxaci a rehabilitaci. Pořiďte si adekvátní náhradu v podobě koupelnového zařízení se zabudovanou technologií, které plně v domácích podmínkách nahradí saunu, vodní masáže, relaxační, rehabilitační a léčebné koupele. Vložená investice se vám vrátí nejen jako účinná prevence k udržení zdravotní rovnováhy, ale také jako úspora nákladů a času, které vyžadují návštěvy wellness center, nebo obdobných zařízení. Navíc naše zařízení jsou snadno zabudovatelná a nepotřebují velké prostory.

Pochopíme konečně, že epidemie koronaviru je další upozornění na nutnost změny způsobu bytí společnosti?
Pochopíme konečně, že epidemie koronaviru je další upozornění na nutnost změny způsobu bytí společnosti? (Zdroj: Arttec.cz)

Nabídka firmy by nebyla úplná, kdyby nebyly k dispozici i ryze přírodní čistící prostředky s velkou účinností a snadnou aplikovatelností. Prostředky od francouzské firmy Briochin neobsahují žádné ropné a živočišné deriváty, nejsou testovány na zvířatech.

V nabídce Arttec rovněž naleznete velký sortiment aromatických esenciálních olejů pro použití v aromaterapii pocházející z prověřených zdrojů.

Pochopíme konečně, že epidemie koronaviru je další upozornění na nutnost změny způsobu bytí společnosti?
Pochopíme konečně, že epidemie koronaviru je další upozornění na nutnost změny způsobu bytí společnosti? (Zdroj: Arttec.cz)

Veškeré produkty firmy Arttec naleznete na www.arttec.cz.

Publikováno: 17.12.2020, Autor: 21.12.2020 7:30 | autor: Komerční prezentace